Gute.

Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Passagerarsjöfart | RoRo

Gute aktiveras i Gotlandstrafiken

Gute tas in som extra fartyg av Destination Gotland för sommaren. 

Destination Gotland har offentliggjort sin sommartidtabell. I den ingår 118 fler turer jämfört med förra året. Därtill aktiveras roro-fartyget Gute för frakttrafiken och kan därmed avlasta de övriga färjorna. 

– Vi tar tillbaka Gute igen för att stötta upp och frigöra plats för passagerarfordon på de befintliga fartygen, säger marknads- och försäljningschef Johan Lindvall till Sjöfartstidningen.

Destination Gotland får därmed möjlighet att justera tidtabellerna för bil- och passagerarfärjorna. Gute kommer att anlöpa både Nynäshamn och Oskarshamn.

Attraktivare avgångstider

Destination Gotland uppger att turlistan för de större fartygen förskjuts under sommarhelgerna för att skapa fler avgångar på attraktiva tider. Samtidigt förflyttas även prisnivån från de tidigare nattliga turerna vilket ökar antalet avgångar till attraktiva priser under dagtid.

Vidare kommer de mindre HSC-fartygen Gotlandia I och Gotlandia II att gå fler turer än tidigare år med fokus på de mest efterfrågade avgångs- och ankomsttiderna.

Två miljoner

Destination Gotland har som målsättning att trafiken under avtalsperioden 2017–2027 ska fortsätta att växa och uppnå två miljoner passagerare. Vidare uppger Destination Gotland att detta är avgörande för att Gotland ska nå tillväxtmålen som till exempel 65.000 invånare. Ändringarna i 2016 års tur- och prislista görs enligt företagets plan att skapa förutsättningar för tillväxt.