Gryningsräd mot Color Line

EFTA:s konkurrensmyndighet ESA genomförde igår med assistans av norska Konkurransetilsynet en gryningsräd mot Color Lines huvudkontor i Oslo och stora mängder dokumentation beslagtogs. Myndigheterna undersöker om rederiet har utnyttjat sin dominerande marknadsposition gentemot andra färjeoperatörer som Fjord Line i Bergen och Kystlink i Langesund på ett otillbörligt sätt. Color Lines Helge Otto Mathisen säger att ESA undersöker samma sak som Color Line har diskuterat med Konkurransetilsynet de senaste 12 månaderna. ESA vill säkerställa att rederiets bokföring för varje enskild färjelinje följer reglerna. Konkurransetilsynet har det senaste året haft luppen på rederiet efter anklagelser från Fjord Line om att Color Line har subventionerat linjen Bergen via Stavanger till Danmark för att tvinga bort Fjord Line. Enligt Bergen-rederiet drivs Color Lines linje med en årlig förlust på NOK 100 miljoner. Color Line har tio färjor och sju linjer.