Grundstött fartyg kan snart segla igen

Det grundstötta Panamaflaggade bulkfartyget Santa Elena kommer snart att kunna återuppta seglingen till Århus igen. Fartyget grundstötte på en sandbank nära Sletterhage under en segling från Sydamerika till Danmark med en sojalast. Santa Elena har stått på sjöbotten under en veckas tid. Em Z Svitzer har lossat 6.600 ton av lasten för att kunna dra flott fartyget. Lasten har överförts till irländska Arklow Rally, 4.400 dwt. Arklow Rally kommer att lossa lasten i Århus. Santa Elena är en japanskägd handymaxare på 56.011 ton dödvikt. Hamburg–Süd har kommersiellt management.