Grundstött fartyg bogserades i 40 timmar

Bulkfartyget Shen Neng 1 som grundstötte vid Stora barriärrevet den tredje april bogserades i 40 timmar från vattnen utanför Gladstone till den nya ankringsplatsen mellan Hervey Bay och Fraser Island. Enligt myndigheten Australian Maritime Safety Authority kommer nu 19.000 ton kol att lossas från fartyget. Efter att fartyget tömts på lasten kommer hon att bogseras till Kina. Styrmannen som stod vakt vid tiden för olyckan riskerar ett fängelsestraff på tre år och/eller USD 205.000 i böter, medan befälhavaren riskerar böter på USD 55.000. Rederiet riskerar böter på upp till USD 21,3 miljoner.Fartyget ägs av Shenzhen Energy Group, ett dotterbolag till det kinesiska rederiet Cosco.Fartyget drogs flott drygt en vecka efter grundstötningen.