Grundstött coaster bärgad i Danmark

Dansk Bjergning & Bugser A/S har nu bärgat den coaster som för några veckor sedan grundstötte på Falske Boltsaks i Stora Bælt. ”Alga” har bogserats in och förtöjts vid kaj i Århus där bärgningsbolaget har sin bas. Fartyget ägs nu av bärgarna efter en överenskommelse med försäkringsgivaren som givit upp hoppet om bärgning och istället kontrakterat Dansk Bjergning & Bugser A/S för vrakborttagning. Bärgarna använde den grundgående kranen ”DBB Lift No. 1” som kan operera i vatten med endast 110 centimeters djup. Coastern kommer att säljas ”as is” i Århus. ”Alga” byggdes av J.J. Sietas 1975. Hon har seglat som ”Thor Heidi” under dansk flagg och som svenskkontrollerad under namnet ”Bolmen”.