Grundstött bulkfartyg har eskorterats till Cityvarvet

Det grekisk-ägda, Cypern-flaggade bulkfartyget ”Velos” som gick på grund på danskt vatten i förra veckan, lämnade Aabenraa i tisdags med destination Göteborg, där det nu har dockats på Cityvarvet för inspektion och reparation. Resan skedde med eskort av flera miljöskyddsfartyg från den danska marinen och med dansk lots ombord. Lasten på 63.000 ton pottaska har lossats i Aabenraa där det kommer att lastas på ett annat fartyg för vidare transport till Kina.