Grundstött bulker till varv

Det grundstötta bulkfartyget ”Velos” anlöpte Aabenraa i fredags för att lossa 63.000 ton pottaska. Efter lossningen kommer fartyget att repareras i Fredericia, antingen permanent eller provisoriskt för vidare reparationer vid annat varv. Bulkfartyget anlände till kolterminalen efter en resa från Skagen med bara åtta knops fart och under eskort av SvitzerWijsmullers bogserbåt ”Fenja” samt flera miljöskyddsfartyg från den danska marinen. Pottaskan kommer att korttidslagras i Aabenraa för att sedan lastas på ett annat fartyg för vidare transport till Kina via Suez.