Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Haveri

Grundstötning utanför Oskarshamn

Ett lastfartyg som seglar under färöisk flagg gick i morse på grund söder om Oskarshamn.

Kustbevakningen meddelar att ett fartyg har gått på grund söder om Oskarshamn i morse. Kustbevakningen har inte upptäckt någon olja i havet och har inte heller uppgifter om att fartyget skulle ta in vatten. Ingen person har kommit till skada.

KBV-fartyg på plats

Kustbevakningen fick larmet via sjöräddningscentralen JRCC klockan 04:30 på morgonen. Kustbevakningsfartyget KBV 313 och miljöräddningsfartyget KBV 033 är på plats. Ombord på KBV 033 finns räddningsdykare för att kunna inspektera haveristens skrov.

– Ombord i fartygets tankar finns 44.000 liter diesel, som inte ska komma ut i havet. Vårt arbete nu går ut på att vidta åtgärder för att ägaren i ett senare skede ska kunna bärga fartyget på ett säkert sätt, säger Filip Lundgren, räddningsledare på Kustbevakningen i ett pressmeddelande.

Svag vind

Väderförhållandena uppges vara goda med svaga vindar. Beslut om och när en bärgning får ske fattas av Transportstyrelsens fartygsinspektör.

Polisen utreder orsakerna till olyckan, samt misstänkt onykterhet till sjöss. AIS-data visar att haveristen är torrlastfartyget Atlantic, som är registrerat på Färöarna. Enligt data från fartygets AIS avgick hon från Visby i går kväll med destination Oskarshamn. Det självlossande lastfartyget är på 2.850 dwt, byggt 1981 och opereras av danska Venus Shipping.