Grundstötning utanför Helsingfors

Containerfartyget OOCL Nevskiy gick på grund kort efter att ha lämnat lotsen vid Gråhara utanför Helsingfors på onsdagen den 27 februari 2008. Grundstötningen ägde rum tidigt på eftermiddagen och fartyget drogs flott av bogserare redan samma kväll. Haveristen gick för egen maskin tillbaka till Helsingfors för undersökning av skadorna. Inget läckage av olja kunde upptäckas.