Bild ur haveriutredningen. Aktra delen av babordssidan. En del av skrovsidan hade slitits bort helt och hållet.

Fotograf: SHK

Kategori: Haveri | Säkerhet

Grundstötning ledde till totalhaveri

När arbetsfartyget Seaworker gick hårt på grund söder om Karlskrona i augusti 2021 klarade sig besättningen med blessyrer medan fartyget fick skrotas.
Statens haverikommission, SHK, har utrett fartyget Seaworkers grundstötning vid Bredbåden söder om Karlskrona den 17 augusti 2021. Fartyget, ett 13,2 meter långt och 3,85 meter brett arbetsfartyg, var vid lunchtid på väg från Utklippan till Karlskrona. Ombord befann sig två personer, en befälhavare och en däcksman.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only] söder om Karlskrona den 17 augusti 2021. Fartyget, ett 13,2 meter långt och 3,85 meter brett arbetsfartyg, var vid lunchtid på väg från Utklippan till Karlskrona. Ombord befann sig två personer, en befälhavare och en däcksman.

Vid tillfället var det svag sydvästlig vind och meterhöga dyningar. Sikten var mycket god. Automatstyrning användes för att hålla kursen.

Befälhavaren, som hade varit förkyld veckan innan, blev under resan mycket trött och kände att han behövde vila. Han överlät då framförandet av fartyget till däcksmannen, som saknade nautisk behörighet men hade varit med på resor till Utklippan tidigare.

Fartyget befann sig på öppet vatten och de gick på en rak kurs i farvatten som båda besättningsmännen var bekanta med. Befälhavaren gick ned i förruffen för att vila och däcksmannen satt kvar på passagerarsätet på styrhyttens babordssida.

Däcksmannen noterade inte att fartyget hade drivit av norrut mer än beräknat och hamnat på en kurs rakt mot Bredbåden. Han såg att sjön bröt över stenar rakt framför fartyget och varskodde befälhavaren som genast kom upp till styrhytten. Det fanns dock ingen tid kvar för korrigerande åtgärder och Seaworker gick hårt på grund. Ett försök att backa loss fartyget gjordes, men misslyckades. Sjön lyfte sedan upp fartyget ytterligare varpå propellern hamnade i luften. Ytterligare försök att komma loss från grundet bedömdes därmed utsiktslösa. Fartyget började omgående att vattenfyllas genom de hål som uppstått vid grundstötningen.

Befälhavaren kallade upp Sweden Rescue1 på VHF-kanal 16 men upplevde att han inte hördes och gjorde därför ytterligare ett anrop. En förbipasserande färja, Stena Nordica, som var på väg söderut genom Aspösund, hörde nödanropet och kunde även se Seaworker på grundet. Även färjan ropade upp Sweden Rescue och erbjöd assistans. JRCC initierade en sjöräddningsinsats. Insatsen försvårades av att området runt fartyget var grunt och inga andra fartyg kunde gå nära Seaworker. Båda besättningsmännen undsattes genom att lyftas upp i en sjöräddningshelikopter, en knapp timme efter grundstötningen.

Seaworker bärgades några dagar efter olyckan och fördes till Hasslö varv. Fartyget hade mycket omfattande skador och betraktades som totalhaveri.

SHK, som har intervjuat besättningsmännen och undersökt fartyget, skriver i sin utredning att ingenting tyder på några tekniska orsaker till grundstötningen. SHK inriktar därför analysen av orsakerna till olyckan på frågor om val av färdväg och framförandet av fartyget fram till grundstötningen.

SHK skriver att olyckan orsakades av bristande uppmärksamhet på utkik och navigation. På grund av trötthet överlät befälhavaren framförandet av fartyget till däcksmannen, som inte hade någon formell nautisk utbildning. Han hade heller inte goda förutsättningar att kunna utföra uppgiften då han satt kvar på passagerarplatsen i styrhytten. En bakomliggande orsak kan vara att befälhavaren varit sjuk föregående vecka och troligen missbedömt sitt allmäntillstånd, detta kan i sin tur ha påverkat beslutet att låta däcksmannen framföra fartyget från passagerarplatsen.

SHK lämnar inga säkerhetsrekommendationer i sin utredning av haveriet.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]