Grönt ljus för Stena Line i Irländska sjön

Den brittiska konkurrensmyndigheten ger nu klartecken för storaffären mellan Stena Line och DFDS Seaways i Irländska sjön. Detta innebär att det inte längre finns några juridiska hinder för affären. I april i år gav konkurrensmyndigheten på Irland grönt ljus för affären.”Affären har inte resulterat i eller kommer sannolikt inte att resultera i att konkurrensen minskar väsentligt när det gäller frakt- och passagerartransporter mellan nordvästra England och Nordirland, eller för färjetrafiken över Irländska sjön generellt sett”, skriver den brittiska konkurrensmyndigheten i ett pressmeddelande.I december 2010 förvärvade Stena Line två DFDS Seaways-linjer på Irländska sjön, samtidigt lade man ned en linje. Utan att först få godkännande från konkurrensmyndigheterna. I uppköpet om EUR 47,5 miljoner ingår förutom två DFDS Seaways-linjer även fyra fartyg och 170 anställda. De aktuella linjerna är Belfast–Heysham och Belfast–Birkenhead. I köpet ingår två roro-fartyg med vardera 1.700 filmeter. Holländsk-flaggade Hibernia Seaways, byggd 1996 på japanska Miho Zosensho och på 5.700 ton dödvikt, samt holländsk-flaggade Scotia Seaways, byggd 1996 på samma varv och på 5.928 ton dödvikt. Stena Line har också tagit över charterkontrakten på två betydligt större roro-fartyg – Lagan Seaways och Mersey Seaways. Fartygen är byggda på italienska Cantiere Navale Visentini Srl 2005 och har kapacitet för 780 passagerare och 2.250 filmeter. Charterkontrakten sträcker sig fram till 2015.Linjen Larne–Fleetwood lades ned vid årsskiftet på grund av dålig lönsamhet.