Grönt ljus för piratjakt på land

FN:s säkerhetsråd ger nu grönt ljus till stater och regionala sammanslutningar som samarbetar i kampen mot sjöröveri utanför Somalia att jaga somaliska pirater både till land och sjöss. Resolutionen antogs enhälligt av säkerhetsrådets medlemsländer och gäller för ett år. Resolutionsförslaget lades fram av USA med stöd av Belgien, Frankrike, Grekland, Liberia och Sydkorea. Det var den fjärde resolutionen mot piratverksamheten utanför Somalias kust som FN antagit sedan juni.Som tidigare måste stater söka godkännande av den somaliska övergångsregeringen innan piratjakt kan ske på somaliskt territorium. I resolutionen försöker FN också lösa det juridiska dilemmat när det gäller att ställa piraterna inför rätta. Detta genom att förespråka avtal med länder, speciellt i regionen, som är villiga att väcka åtal mot piraterna. Nyligen uppges Storbritannien och Kenya ha skrivit under ett sådant avtal.