Fotograf: M & M

Kategori: Ekonomi | Folk/företag

Grönt ljus för ny norsk shippingbank

Den norska tillsynsmyndigheten Finanstillsynet har sagt ja till ansökan från Maritime & Merchant AS om att bedriva privat bank. Nu förbereder den nystartade shippingbanken en kapitalemission.

Aktörerna bakom den nystartade banken lämnade in sin tillståndsansökan till den norska tillsynsmyndigheten så sent som i mitten av november och uppges vara mycket nöjda med att ärendet har behandlats så fort. 

”Intressanta möjligheter”

– Det finns intressanta möjligheter därute nu, eftersom vi har en marknad som är upp väg upp från en svacka i konjunkturcykeln. Priserna på tillgångarna är gynnsamma och vi ser stigande rater inom ett antal sektorer. Men för mindre och medelstora aktörer – och det gäller också sådana som har ett grundmurat rykte – finns det inte några möjligheter att utnyttja det aktuella läget om de inte får någon tillgång till finansiering, säger Halvor Sveen, vd för Maritime & Merchant. 

Start i april

Den nystartade banken förbereder nu en kapitalemission i storleksordningen USD 300-350 miljoner för att kunna bygga upp sin verksamhet, sin organisation och sitt banksystem. 

– Målet är att starta verksamheten i april 2014, säger Halvor Sveen. 

Liten aktör

Aktörerna bakom Maritime & Merchants lanserade det nya bankprojektet i oktober 2013 och beskriver sig själva som en liten aktör som kommer att bedriva sin verksamhet på en personlig nivå. Enligt verksamhetsbeskrivningen siktar man på att bli en högt specialiserad finansiell institution inriktad på sjöfarts- och offshore-branschen med särskilt fokus på hypotekslån. 

Kända aktieägare

Bland aktieägarna återfinns den tyske redaren Henning Oldendorff och den norska investeraren Arne Blystad, vilka vardera har 30 procent av aktierna, samt Pål Utvik och David Wu via Shanghai-baserade Landmark Holdings, som har ett aktieinnehav på 18,75 procent. Dessutom kommer Nergaard Investment Partners, baserade i Singapore och kontrollerade av Alex och Birger Nergaard, att ha ett aktieinnehav på 11,25 procent.