Fotograf: Clemensfranz / Wikimedia

Kategori: Ekonomi | Hamn/Logistik

Grönt ljus för Mälarprojektet

Mark- och miljödomstolen har beslutat att ge Sjöfartsverket tillstånd att genomföra det så kallade Mälarprojektet. Byggstart är planerad till våren 2016.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]Byggstart är planerad till våren 2016.

Sjöfartsverket har i ett par års tid på regeringens uppdrag arbetat med en miljökonsekvensbeskrivning och förberedelsearbeten för Mälarprojektet, som i korthet syftar till att förbättra infrastrukturen för sjöfarten på Mälaren. I projektet ingår bland annat att Södertälje kanal och sluss ska byggas om och breddas, och och att muddringsarbeten ska utföras i Mälaren så att större fartyg kan gå in till hamnarna i Västerås och Köping.

Mark- och miljödomstolen tog förra våren emot ansökan om Mälarprojektet från Sjöfartsverket och har nu alltså gett klartecken för projektet.

Bred dialog

– Det har varit viktigt för oss att göra en omfattande miljökonsekvensutredning för att få in ett bra underlag till vår ansökan om att få genomföra projektet och det är tillfredsställande att Mark- och miljödomstolen anser att den varit av hög kvalitet. Vi har haft en bred dialog med olika parter, där vi försökt tillmötesgå flera av dessa och försökt hitta lämpliga lösningar, kommenterar Peter Jonsson, projektledare vid Sjöfartsverket för Mälarprojektet.

Klart 2018-2019

Arbetet beräknas starta våren 2016 och för att sedan pågå fram till årsskiftet 2018-2019. Mark- och miljödomstolen noterar att den del av projektet som berör Södertälje stad kommer att påverka boende och de som vistas i de centrala delarna av Södertälje samt bil- och båttrafiken. För att minimera påverkan har man därför beslutat om villkor om arbetstider, buller och vibrationer.

Domstolen poängterar också att projektet kommer att innebära att säkerhetsnivån för sjöfarten höjs och att sjösäkerheten och tillgängligheten i farleden förbättras.

Mer gods sjövägen

– Det är mycket glädjande att projektet har fått klartecken så att vi kan påbörja byggarbetet nästa vår. Mälarprojektet finns med i den nationella planen och projektet möjliggör att mer gods går sjövägen och därmed avlastar både vägnätet och järnvägen, vilka är hårt belastade i Mälarregionen, säger Marielle Svan, enhetschef fär Infrastrukturenheten vid Sjöfartsverket. 

Vill du veta mer? Kolla in Sjöfartsverkets film där Mälarprojektet beskrivs mer ingående:  

 

[/flowy_subscriber_only]

Kommentarer

 • Anonymous

  För vilka laster behövs en större sluss ?

 • Anonymous

  För att Mälardalens befolkning har ökat och kommer att fortsätta öka. Detta medför större behov av allt. Bättre att utnyttja sjövägarna än att blockera vägarna med långtradare och järnvägen med fler godståg. I allra högsta grad samhällsekonomiskt och miljömässigt försvarbart.

 • Rolf B Bertilson

  Denna nyhet är för mig, som kanske kan ses som ”pappa” för detta projekt då det skapades under min tid som chef för Södertälje kanal, är bara good news! Projektet blir precis som vi tänkte år 2000. Vattenspegeln behålls, större sluss, nya gångvägar, säkerheten för fartyg åkas mm Det finns bara fördelar med detta projekt då sjöfarten på Mälaren säkerhetsställs för kanske 100 år. Filmen som finns att titta på är lite onödigt kort. Visar för lite! Bättre kan du Tommy Gardebring!

 • Lennart Fougelberg, Ordf. Swedocean

  I denna ände av Sverige nära huvudstaden satsar man på nya slussar och allt välsignas av
  Mark- och miljödomstolen och detta är BRA.
  Dock gör man tyvärr samma med lågbron i Göteborg vilken befaras bli både hinder för lokaltrafiken och sjöfartens utveckling till hela Vänerregionen. Att sedan förnya och öka slussarna i Trollhättan för framtida avlastning av väg och järnväg verkar avlägset eller omöjligt?

Artikeln är stängd för fler kommentarer

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]