Kategori: Ekonomi | Fartygsutrustning | Miljö

Grönare över Kvarken

Rabbe Grönblom i Vasa lanserar grönt projekt för att omskapa sitt konkursdrabbade RG-Line.

Grönblom säger att han i tysthet i över ett år har jobbat på projektet som bland annat inkluderar konvertering till gasmotorer. Grönblom satte själv sitt rederi i konkurs den 29 november i fjol men återtog ansökan några dagar senare. Han hade då kontaktats av en företagsforskare som menade att företaget istället kunde genomgå en skuldsanering. Då ansökte Grönblom istället om sanering.

I slutet av januari ligger både konkursansökan och saneringsansökan i domstolarna i Finland. Konkursansökans öde måste avgöras först. Eftersom fordringsägarna nu vill gå vidare med konkursen samtidigt som Grönblom är besluten att föra sin sak vidare till Högsta förvaltningsdomstolen kommer processerna att fortsätta i månader, medan konkursboet driver trafiken mellan Vasa och Umeå med ropaxfärjan RG-1. Den trafiken har sina risker. Motorerna är de som fartyget fick då det byggdes i DDR för 32 år sedan.

– Vad gör man om ett motorblock spricker? Formarna finns visserligen kvar, men det kan ta månader att gjuta och montera in nya. Under tiden står trafiken, men man måste betala löner och allt annat. Vi har räknat ut att det kan kosta tre miljoner euro, säger Grönblom.

Wärtsilä intresserat

Fartyget, tidigare m/s Kahleberg, behöver alltså nya motorer. Händelsevis finns Wärtsiläs motorfabrik i Vasa, och de provkör en del av sina motorer på en testbädd några hundra meter ifrån RG-Lines kajplats. Med tidigare Wärtsiläingenjören Helge Aho som rådgivare har Grönblom under ett och ett halvt års förhandlingar fått fram en plan enligt vilken Wärtsilä skulle montera in två nya marindieslar (typ 34) med möjlighet till gasdrift i färjan.

– Motorernas pris skulle bli 5 miljoner euro, vilket innebär en betydande rabatt. I gengäld skulle Wärtsilä kunna använda fartyget som flytande testbädd för sitt utvecklingsarbete av gasdriften. Motorerna skulle därmed amortera sig på högst sju år, säger Grönblom som räknar med stora inbesparingar i både bränsle och underhåll.

– Men det är förstås bara det här gasprojektet de är villiga att vara med och betala för, eftersom de kommande miljökraven är så viktiga för dem.

Wärtsilä kunde också konstruera ett system med 22 kubikmeters LNG-tankar inbyggda i normala 20 fots containers. Det skulle bidra till bränsleekonomin och göra tankningen oproblematisk. I praktiken skulle man lyfta ombord en fylld container varannan dag. Tanken kan stå på färjans väderdäck. Med LNG klarar fartyget svavelgränserna och det finns också ett annat miljöbonus.

– Här utanför Vasa har vi Kvarkenskärgården som deklarerats som en del av världsarvet. Om det kommer ut olja i havet är det en katastrof, men om det är en gastank så …poff försvinner den i atmosfären.

Dålig plan

För närvarande drivs RG-1 av ett konkursbo. Det har bland annat drastiskt sänkt vissa biljettpriser och avgifter. Enligt Grönblom har det inte förbättrat linjens lönsamhet. Han är också väldigt skeptisk till tanken att konkursboet skulle sälja fartyget för att täcka företagets skulder.

– Genom ombyggnaderna som vi redan har gjort är fartyget skräddarsytt för den här rutten. Det är också väldigt stabilt byggt – DDR byggde i smyg fartygen till militär standard. Men det bud som finns på fartyget ger bara 1,3 miljoner euro, rena skrotpriset.