Gripna pirater till Kenya

De sju pirater som greps av HMS Malmö i Adenviken för omkring tio dagar sedan ska via flygplan överlämnas till Mombasa, Kenya, för lagföring. EU Navfor har ett avtal med Kenya om att föra misstänkta pirater till den östafrikanska staten. När de aktuella piraterna har överförts kommer sammanlagt 59 misstänkta pirater att ha överlämnats till Kenya.De sju piraterna greps i samband med ett kapningsförsök av grekiskflaggade bulkfartyget M/V Antonis. Förutom piraterna beslagtogs två pistoler, en GPS-navigator och en änterhake.