Kategori: Ekonomi | Haveri | Juridik

Grekiskt rederi krävs på miljonbelopp efter oljeutsläppet på Tjörn

Saneringsarbetet efter det stora oljeutsläppet på Tjörn för över ett år sedan har nu äntligen avslutats och det är dags att göra upp om slutnotan. Det grekiska rederiet Goldenport Management som äger fartyget som läckte ut oljan krävs för sin del på SEK 55 miljoner. Det var den 10 september förra året som det maltesiskflaggade fartyget Golden Trader kolliderade med fiskefartyget Vidar utanför Jyllands kust. Ett stort hål revs upp i bunkertanken på Golden Trader och en stor mängd bunkerolja pumpades ut – olja som så småningom spolades upp på Tjörns stränder. Knappt en vecka efter olyckan inledde svenska staten en akut räddningsinsats – en så kallad miljöräddningstjänst – som pågick i närmare en månad och som man nu alltså vill ha betalt för. Närmare bestämt handlar det om att Kustbevakningen vill ha SEK 31,3 miljoner, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap SEK 20,7 miljoner och Försvarsmakten SEK 2,8 miljoner. Rederiet och dess försäkringsbolag West of England har nu därför fått ett första kravbrev, i vilket man dels bifogat oljeprover och SMHI-prognoser över havsströmmarna som visar att oljan verkligen kom från Golden Trader, dels dokument som anger vilka fakturerade kostnader myndigheterna haft.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]ft.

– Ombudet för rederiet har nu begärt in ytterligare underlag från oss, vilket i sig inte är något ovanligt. Det kan till exempel handla om att man vill se verifikaten för våra fakturerade kostnader, så att man vet helt säkert att vi verkligen har betalat ut pengar till rätt ändamål, säger Nina Andersson, handläggare på Kustbevakningen. Försäkringsbolaget har nu fram till den 5 januari 2013 på sig att betala pengarna, annars kommer ränta att läggas på summan enligt den svenska räntelagen. Samtidigt säger Nina Andersson att kontakterna med rederiets ombud så här långt varit positiva, och hon har goda förhoppningar om att svenska staten ska få sina pengar – inte minst eftersom Kustbevakningen anser att oljan med ”extremt stor sannolikhet” kom från Golden Trader.

– De verkar inställda på att göra rätt för sig, och även om ett ärende av den här storleken kan ta allt ifrån tre månader till ett år att bli färdigt så verkar försäkringsbolaget vilja få det hela avgjort så snart som möjligt.

När den akuta räddningsinsatsen var över – som det grekiska rederiet nu alltså anmodas betala för – togs det mer långvariga saneringsarbetet över av Tjörns kommun. Kostnaderna för detta saneringarbete tros enligt kommunen hamna på omkring SEK 110 miljoner, varav merparten betalas av staten – bland annat via MSB. Totalt sett kommer därmed den fullständiga slutnotan från saneringen efter oljeutsläppet att hamna på omkring SEK 165 miljoner. Enligt Tjörns kommun är nu 95 procent av oljan borta. Fem procent återstår och dessa fem procent är spridda på en yta om 5.000 kvadratmeter vilka finns vid nordvästra Härön.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]