Grekiskt fartyg frigett

Somaliska pirater har frigett det grekiskägda tankfartyget MV Genius som kapades den 26 september utanför Somalia. Alla 19 besättningsmedlemmar som kommer från Georgien, Sri Lanka och Syrien, rapporteras vara i säkerhet, skriver nyhetsbyrån AP. Managementbolaget, Mare Shipmanagement, uppger att en lösensumma betalats ut, dock nämner man inga belopp.Liberiaflaggade MV Genius, 10.006 dwt, är byggd 1992.