Grekiskt bulkfartyg frigett

Bulkfartyget Irene E.M är frigett efter nästan fem månader, fartyget släpptes utanför Somalia av sina kapare. Grekiska Saint Vincent-flaggade Irene E.M, kapades 100 distansminuter utanför Al Mukala i Adenviken i mitten av april. Besättningen på 22 man mår under omständigheterna bra. Efter frisläppandet fick fartyget assistans av det nederländska örlogsfartyget HNLMS Evertsen som bistod med både mat och vatten. Det är oklart om någon lösensumma har betalats ut.