Grekiska registret fick begränsat EU-godkännande

EU-kommissionen har gett klassningssällskapet Hellenic Register of Shipping, HRS, ett begränsat godkännande med kraftiga restriktioner. Godkännandet gäller i 17 månader, och har HRS då inte lyckats uppfylla krav på förbättringar när det gäller bland annat utbildning av inspektörer, brister i organisation och regelverk, användande av icke-exklusiva inspektörer samt brister i åtgärder efter att HRS-klassade fartyg fått nyttjandeförbud, så kommer godkännandet att dras tillbaka.Under dessa 17 månader får HRS inte klassa nya fartyg. HRS-klassade fartyg i grekisk inrikestrafik skall också inspekteras av de grekiska myndigheterna var tredje månad. Andra grekiskflaggade fartyg riskerar också nya inspektioner.HRS är ett litet klassningssällskap som inte uppfyller storlekskraven när det gäller antal fartyg och inspektörer för medlemskap inom International Association of Classification Societies. Flottan består av cirka 350 fartyg på totalt 1,2 miljoner ton dödvikt samt runt 6.500 fritidsfartyg, fiskefartyg och mindre arbetsfartyg.