Fotograf: Nick Winslow

Kategori: Ekonomi | Fartygsaffärer | Politik

Grekiska rederier betalar frivillig extraskatt

Lett av en av de grekiska redareföreningarna Union of Greek Shipowners, UGS, har den grekiska rederinäringen slutit ett avtal med den grekiska regeringen om en frivillig extraskatt som kommer att ge den hårt pressade grekiska statskassan ett extra tillskott på minst EUR 600 miljoner, över fem miljarder kronor, fram till 2016.

Rederier med över 90 procent av det grekiskflaggade tonnaget och runt 65 procent av det grekiskägda men utlandsflaggade tonnaget har hittills förbundit sig att följa överenskommelsen som innebär ett frivilligt åtagande att betala dubbel tonnageskatt. Initiativet beräknas ge EUR 75 miljoner i år och sedan 140 miljoner per år fram till 2016.

Det är det största, men inte första, frivilliga bidraget från grekiska redare till den grekiska statskassan i nödtider. Näringen gick in med ekonomiskt stöd efter andra världskriget och efter juntans fall 1974.

UGS har tidigare också initierat ett solidaritetsprogram som finansierat av näringen stöttar i första hand fattiga familjer som drabbats hårt av den ekonomiska krisen i Grekland.

Samtidigt börjar grekiska redare vädra morgonluft. Man har länge räknat med att marknaderna vänder uppåt från 2014 och framöver och de grekiska nybeställningarna tar nu fart, om än från en låg nivå. Under de första sex månaderna i år beräknas grekiska rederier beställt nya fartyg för EUR 5,5 miljarder, merparten under den senare delen av halvåret. Samtidigt har man köpt fartyg under byggnad eller före leverans för ytterligare mer än en halv miljard euro.