Fotograf: Excel Maritime

Kategori: Ekonomi | Torrlast

Grekiska bulkkolosser på lerfötter

Excel Maritime Carriers har nu preliminärt ansökt om skydd enligt Chapter 11 i den amerikanska konkurslagstiftningen och börsledningen har dessutom flaggat för en avnotering från New York Stock Exchange, NYSE.

Excel är inte det enda börsnoterade torrbulkrederiet som är nära konkurs, hävdar analytiker. Enligt Excel, vars huvudägare är Gabriel Panayotides som tidigare också var huvudägare i Torm innan bankerna och fordringsägarna tog över det krisande danska rederiet, spelar det ingen roll eftersom man i sin rekonstruktionsplan ändå har planerat en avnotering och att gå vidare som privat företag.

Fler på fallrepet

Strax efter nyheten om Excel gick Wells Fargo ut med en varning där man namngav ytterligare tre potentiella konkursbon – Genco Shipping & Trading, Dryships Inc samt Eagle Bulk Shipping. Dessa fyra rederier driver torrlastflottor på sammanlagt nästan 200 fartyg från Handysizestorlek och uppåt.

Förutom att samtliga rederier är noterade i New York har de en hel del gemensamt. De startades av grekiska redare, börsnoterades under boomperioden runt mitten av förra decenniet och har haft målet att kvartalsvis kunna ge aktieägarna så stora utdelningar som möjligt.