Grekisk redare får böta USD 4 miljoner för 30 meter magisk slang

Grekiska Irika Shipping Sa, registrerat i Panama, har av en amerikansk domstol dömts att betala sammanlagt USD 4 miljoner i böter för upprepade utsläpp av olja och länsvatten. De fyra besättningsmedlemmar som gjorde den amerikanska kustbevakningen uppmärksam på utsläppen får vardera USD 125.000 i belöning.Vid en inspektion ombord på fartyget Iorana i Baltimore den åttonde januari lämnade besättningen en lapp till kustbevakningen där det stod ”Vi ber berörd myndighet om hjälp för vi måste skydda vår miljö och det marina livet.” Inspektörerna fick sedan bilder, tagna med en mobiltelefon, där de kunde se att en drygt 30 meter, 103 fot, lång ”magisk slang” användes för att koppla förbi länsvattenseparatorerna. Slangen var kopplad via rengöringen av pannan så att slangen rengjordes med ånga.Irika erkände sig skyldig till en lång rad punkter, bland annat dumpning av 23 kubikmeter oljeblandad sludge under december 2009, utsläpp från fartygets första resa i juni 2009 fram till december 2009 och att rederiet återanställt en chief som tillsammans med rederiet dömdes för liknande förseelser redan 2007.