Grekisk partner i Edda Gas

Den grekiske redaren Thanassis Martion har köpt 25 procent av aktierna i KS-bolaget Edda Gas som kontrolleras av Bergesen d.y. Edda Gas äger LPG-tankfartygen ”Berge Hugin”, ”Helga”, ”Berge Munin” och ”Hedda” som är i storlekssegmentet 27.980–35.230 kubikmeter. Alla fyra är sysselsatta i Exmars Midsize-pool. Finansieringen av Edda Gas arrangeras av Fearnley Finans som skall syndikera totalt NOK 1,1 miljard. Projektet har ett kapital på USD 80,1 miljoner och USD 126 miljoner skall lånas.