Greenpeace manar till bojkott av fartygsskrotning i Indien och Bangladesh

Total bojkott av industrin för skrotning av fartyg i Indien och Bangladesh, det är vad Greenpeace och BAN (Basel Action Network) tillsammans med ett flertal andra miljö- och fackliga organisationer uppmanar till i ett gemensamt pressmeddelande.Utspelet följer på att Indiens högsta domstol har beslutat att tillåta upphuggning av den danska färjan ”Riky”, som innehåller bland annat asbest, PCB och TBT. Fartyget ska skrotas på ökända Alang beach i Indien. Danska myndigheter har vid upprepade tillfällen begärt att ”Riky” ska återföras till Danmark eftersom fartyget är miljöfarligt avfall enligt Baselkonventionen.Indien har enligt pressmeddelandet nyligen uttalat offentligt att man inte har någon ambition att följa riktlinjerna för miljömässigt säker upphuggning av fartyg.”Bristen på politisk vilja gör att vi inte kan tvinga fartygsindustrin att bättra sig. Om de indiska myndigheterna inte tänker fullgöra sina åtaganden enligt internationella konventioner och nationell lagstiftning utan i stället uppmuntra till gifthandel, då är det oundvikligt att industrin får ta konsekvenserna”, säger Ramapati Kumar på Greenpeace India.Enligt Greenpeace dör en arbetare om dagen på upphuggningsplatser i Indien och Bangladesh, antingen i olyckor eller i sjukdomar till följd av utsatthet för gifter från fartygsvraken.