Green Reefers söker större fartyg

Bergen-baserade Green Reefers är i marknaden för moderna, effektiva kylfartyg på 300.000 till 400.000 kubikfot. Nyligen har man sålt fyra fartyg på 270.000 kubikmeter för USD 30 miljoner till ett kommanditbolag etablerat av Platou Finans i Oslo, och därigenom frigjort NOK 80 miljoner i likvida medel. Green Reefers behåller 25 procent i kommanditbolaget och bareboatchartrar tillbaka fartygen för en relativt kort period. Sedan kommer kvartetten att chartras ut på bareboatvillkor till ett rederi i Seattle för att under fem år frakta fisk från Alaska.