Green Reefers säljer mindre sidoportsfartyg

Bergenbaserade Green Reefers säljer kylfartyget ”Green Igloo” på 72.890 kubikfot för USD 2,1 miljoner. Fartyget byggdes på Färöarna 1983.