Green Reefers säljer fartyg och hyr tillbaka

Norska Green Reefers säljer kylfartygen Green Guatemala, byggd 1992 och 7.726 dwt, och Green Costa Rica, byggd 1991 och 7.726 dwt, till Caiano Shipping AS – ett bolag som kontrolleras av Green Reefers största aktieägare. Priset är USD 13,5 miljoner per fartyg och Green Reefers gör en nettovinst på sammanlagt USD 6 miljoner. Green Reefers kommer att bareboatchartra fartygen i upp till sju år.Affären kommer enligt rederiet att stärka bolagets finansiella läge i den tuffa marknaden för kylfartyg.