Green Reefers säljer äldre tonnage

Green Reefers har sålt kylfartyget ”Green Flake”, byggt 1975 och på 115.000 kubikfot till ej namngiven köpare för USD 1,5 miljoner och med leverans i maj. Försäljningen är ett led i rederiets strategi att uppgradera flottan för transporter av fisk och fiskprodukter från Norge, Färöarna och Skottland till Östeuropa, Kontinenten och Nordamerika.