Green Reefers i händerna på Eidesvik

Caiano Group som kontrolleras av shippingentreprenören Kristian Eidesvik har nu en majoritet av aktierna, 54,5 procent, i det norska rederiet Green Reefers efter en emission. Kristian Eidesvik sitter redan som styrelseordförande i rederiet. Caiano siktar nu på att ta över alla aktier i bolaget och kommer att erbjuda NOK 0,05 per aktie.Green Reefers opererar en flotta på 43 fartyg, varav 31 enheter är helägda och ytterligare tre delägda. Caiano kontrollerar också 81 procent av aktierna i norska shortsea-rederiet Wilson med en flotta på 111 fartyg, varav 77 ägs av Wilson.