Stena Lines tågfärja Mecklenburg-Vorpommern i Trelleborg. Den andra färjan heter Skåne.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Ekonomi

Green Cargo slutar använda tågfärjorna i Trelleborg

Det statligt ägda transportföretaget Green Cargo har beslutat att inte längre använda sig av Stena Lines tågfärjor som går mellan Trelleborg och Tyskland. Det har skapat en växande oro för järnvägsfärjornas fortsatta existens som alternativ till Öresundsbron.
Frågan om tågfärjornas överlevnad i Trelleborg har varit aktuell länge. I januari i år presenterade Trafikverket sitt regeringsuppdrag där de analyserat vilken funktion tågfärjeförbindelsen mellan Trelleborg och Tyskland har för en långsiktigt hållbar transportförsörjning i Sverige. I rapporten konstaterade Trafikverket bland annat att antalet fraktade järnvägsvagnar sjunkit från 200.000 per år i slutet av 1990-talet till enbart 20.000 per år i dagsläget. Slutsatsen blev att förbindelsen är viktig som redundans, men att det utifrån marknadens förutsättningar kan krävas någon form av ekonomiskt stöd om tågfärjornas redundans ska kunna behållas i framtiden. Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) ansåg dock att det är en marknadsfråga.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]erket bland annat att antalet fraktade järnvägsvagnar sjunkit från 200.000 per år i slutet av 1990-talet till enbart 20.000 per år i dagsläget. Slutsatsen blev att förbindelsen är viktig som redundans, men att det utifrån marknadens förutsättningar kan krävas någon form av ekonomiskt stöd om tågfärjornas redundans ska kunna behållas i framtiden. Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) ansåg dock att det är en marknadsfråga.

– Min utgångspunkt är att näringslivet måste förstå vikten av att använda den för att säkra redundansen och det kommer jag också att ta upp i nya diskussioner med näringslivet. Det kan inte alltid vara så att staten i alla sammanhang ska säkra den typen av infrastrukturlösningar, här måste marknaden ta sitt ansvar, sa han i en intervju med Sjöfartstidningen i april, vilken publicerades i nummer 4.

Finns ingen betalningsvilja

En av aktörerna som använt järnvägsfärjan är statligt ägda transportbolaget Green Cargo. Men under våren har de fattat beslutet att inte längre använda tågfärjeförbindelsen från Trelleborg till Rostock, utan istället använda Öresundsförbindelsen. Orsaken är att det blir för dyrt.

– Tågfärjeförbindelsen innebär både längre ledtider och merkostnader för våra kunder. Vi har konstaterat att betalningsviljan inte finns på marknaden så det här är ett affärsmässigt beslut, säger Stephan Ray, presschef på Green Cargo och fortsätter:

– Det ger oss en större flexibilitet, skalfördelar och bättre förutsättningar till tillväxt på grund av lägre produktionskostnader. Och dessutom blir det ett lägre klimatavtryck för våra kunder, säger han.

”Vi har konstaterat att betalningsviljan inte finns på marknaden så det här är ett affärsmässigt beslut”

Stephan Ray, presschef på Green Cargo

Tappar en tredjedel av trafiken

Totalt handlar det om en volym på omkring 7.000 vagnar som Green Cargo kört med tågfärjan årligen, vilket betyder att det redan låga utnyttjandet på i snitt 20.000 vagnar per år, vilket motsvarar en femtedel av kapaciteten, nu kommer att sjunka ytterligare.

Green Cargos beslut har mött flera reaktioner och i slutet av augusti skickade Anders Hansson (M), ledamot i Trafikutskottet, en skriftlig fråga till Tomas Eneroth för att få svar på vilka åtgärder som infrastrukturministern nu avser att vidta för att säkerställa att kvarvarande järnvägsfärjor ges förutsättningar att fortsätta sin verksamhet. Tomas Eneroth skrev i sitt svar att den rapport som Trafikverket lämnade i januari just nu bereds inom Regeringskansliet och att ”Järnvägsfärjorna som trafikerar Trelleborg och Rostock i Tyskland spelar en viktig roll för Sveriges godsförsörjning men även för att kunna upprätthålla samhällets funktionalitet i såväl fred som i kris och krig. Antalet järnvägsvagnar som transporteras på tågfärjorna har dock de senaste tjugo åren minskat kraftigt i antal. Av denna anledning inbjöd jag i november 2019 färjerederiet Stena Line, Trelleborgs hamn samt de största transportköparna till ett möte på infrastrukturdepartementet för att bland annat diskutera betydelsen av att säkerställa att det finns förutsättningar att bedriva denna tågfärjetrafik även fortsättningsvis och att transportköparna har ett särskilt ansvar att verka för att tågfärjeförbindelsen kan bedrivas även i framtiden.”

Mecklenburg-Vorpommern lägger till i Trelleborgs hamn. Foto: Christopher Kullenberg Rothvall

”Vi har inget samhällsuppdrag”

Trots Tomas Eneroths uppmaning har nu alltså statligt ägda Green Cargo beslutat att istället köra via Öresundsbron. Stephan Ray förklarar det med att bolaget har ett kommersiellt uppdrag.

– Vi har inget samhällsuppdrag, vårt uppdrag är att bedriva godstrafik på affärsmässiga villkor och eftersom tågfärjeförbindelsen innebär merkostnader och längre ledtider som marknaden saknar betalningsvilja för, så behöver vi agera utifrån vårt uppdrag och välja det alternativ som är bäst för våra kunder och vårt bolag. Men sedan är vi helt eniga i redundansfrågan, den behöver hanteras. Men det är en fråga för riksdagen och politikerna, säger Stephan Ray.

När det gäller järnvägstrafiken över Öresundsbron lyfts ofta en problematik upp med att bron snart nått sitt kapacitetstak och att färjan därför är nödvändig. Stephan Ray menar att en lösning på det är att köra längre tåg.

– När den nya förbindelsen över Fehmarn Belt står klar 2027 eller 2028, ger det möjlighet att köra 1.050 meter långa tåg där, vilket är ett sätt att täcka upp kapaciteten. Men det förutsätter att vi gör investeringar i Sverige så att vi kan köra lika långa tåg här. Trafikverket testkörde nyligen ett tåg på 800 meter och vi måste kunna hantera 1.050 meter långa tåg för att kunna klara kapaciteten, säger han.

Klarar bara en del av kapaciteten

Oavsett tåglängd på bron så kommer Öresundsbron att vara den enda vägen för järnväg ut från södra Sverige om järnvägsfärjan skulle försvinna.

– Frågan om redundans till bron behöver absolut hanteras. Tågfärjorna utgör en redundans i dag, samtidigt är den begränsad och klarar bara mellan 25 till 30 procent av kapaciteten på bron så den kan inte ersätta några större volymer, säger han.

Vad skulle få er att använda tågfärjan igen?

– Att marknaden får andra förutsättningar genom ett annat kostnadsläge. Men det är inget som vi själva kan bestämma, säger Stephan Ray.

[/flowy_subscriber_only]
Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]