Fotograf: Riksdagen

Kategori: Arbetsmarknad | Container | Passagerarsjöfart

Gott om inlämnade sjöfartsmotioner

Totalt 53 motioner som berör sjöfarten inkom till riksdagen under den allmänna motionstiden. De rör bland annat införande av sjöfartsråd, miljödifferentieringen och utvidgning av tonnageskattesystemet.  

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]nnageskattesystemet.  

Motionerna har sammanställts av Svensk Sjöfart, som också har publicerat ett pressmeddelande om saken på föreningens webbsida.

– Det är mycket glädjande att riksdagsledamöterna lyfter alla dessa viktiga sjöfartsfrågor. För oss är frågan om tonnageskatt exempelvis mycket betydelsefull och vi hoppas att systemet kan utökas för att inkludera fler aktörer, kommenterar Rikard Engström, vd på Svensk Sjöfart, i pressmeddelandet. 

Sjöfartsråd

Miljöpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna lyfter alla införande av ett sjöfartsråd, som Blå Tillväxt också tidigare har föreslagit. 

Janine Alm Ericsson (MP) och Emma Berginger (MP) menar att en sjöfartsstrategi är nödvändig för att exempelvis nå Sveriges mål om att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer, men också för att säkerställa fungerande sjötransporter, se sjöfartens betydelse för den svenska samhällsekonomins konkurrenskraft samt för frågor om säkerhet i ett brett perspektiv.

– Att införa ett sjöfartsråd är något vi håller med om och går helt i linje med de förslag som Blå Tillväxt tidigare gett. Genom att bygga upp ett partsöverskridande sjöfartsråd kan politiska beslut både fattas och förankras effektivare, vilket bidrar till långsiktig stabilitet och större tydlighet. Det är vad den svenska sjöfarten behöver för att kunna växa och stärka hela den maritima näringens konkurrenskraft utifrån den svenska modellen, säger Rikard Engström.

Inre vattenvägar

Moderaterna föreslår bland annat att en utredning ska genomföras om förhandsbesked om sjöfartsstöd kan ges. Man föreslår också att en uppföljning av tonnageskatten görs samt att en miljödifferentiering av farledsavgifterna ses över, något som även Centerpartiet och Socialdemokraterna föreslår. Både Moderaterna och Liberalerna vill se ökade satsningar på de inre vattenvägarna. 

”Centrala delar”

Sverigedemokraterna vill se att en sjöfartsmiljard skjuts till, att farledsavgifterna tas bort och att fler fartyg ges möjlighet att omfattas av tonnageskatten. Hampus Hagman (KD) vill förenkla kraven för tonnageskatten genom att förkorta tiden som ett fartyg måste ingå i systemet och ta bort kravet om att segla på utländskt vatten. 

– Den maritima näringen omsätter varje år 160 miljarder kronor och står för ungefär 2,2 procent av den totala nettoomsättningen i Sveriges näringsliv. 80 procent av alla varor till och från Sverige transporteras sjövägen. Satsningar på inlandssjöfart och tonnageskatt är centrala delar för att den svenska sjöfarten ska kunna växa ytterligare, säger Rikard Engström.

Sammanslagning av myndigheter

Centerpartiet vill att svensk sjöfart ska organiseras på ett bättre sätt, i stället för att ligga hos tre olika myndigheter. Hampus Hagman är inne på samma spår och vill slå samman Trafikverket, Sjöfartsverket och Luftfartsverket.

– Att frågan om en sammanslagning utreds är något vi gärna ser och där vi säkert kan se både för- och nackdelar. Det centrala är att Sjöfartsverket får tillräckligt med anslag för att uppfylla de transportpolitiska målen – något som inte verkar vara fallet i dagsläget då myndigheten planerar för ytterligare kostnadshöjningar till handelssjöfarten, säger Rikard Engström.

Socialdemokraterna vill bland annat se att staten tar ett ökat ansvar för planering av investeringarna gällande hamnar och utser strategiska hamnar. 

Läs hela sammanställningen av motionerna på Svensk Sjöfarts webbsida här

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]