Gotlandstrafiken kan hamna på 1998-nivå

Det finns en oro på Gotland att de av Rikstrafiken beslutade principerna för upphandlingen av Gotlandstrafiken kan leda till kraftiga försämringar. – Upphandlingen öppnar för en trafik på samma nivå som 1998, säger Sten-Crister Forsberg, vd på Destination Gotland till SST. Det skulle innebära att för att uppfylla kraven räcker det i princip med några äldre, långsamma konventionella färjor, kompletterade med en snabbfärja på sommaren. Kriterierna för upphandlingen är dock inte klara ännu. – Avsikten är att upphandla en trafik av hög standard, men till så låg kostnad som möjligt, säger Olof Lundvall på Rikstrafiken till SST.Rikstrafiken genomför upphandlingen och fattar också det slutliga beslutet på delegation av regeringen. När beslutet kommer är inte klart. Troligen blir det i höst, men detta påverkas också av när Destination Gotland tar beslut om man skall lösa ut den den ettåriga option man har på trafiken.