Världens första storskaliga vätgasdrivna katamaran, Gotland Hydrocat

Fotograf: Gotlandsbolaget

Kategori: Färjetrafik | Miljö

Gotlandsbolaget tar fram vätgaskatamaran

Gotland Hydrocat är Gotlandsbolagets namn på deras nya konceptfartyg, världens första storskaliga snabbgående katamaran med fossilfri vätgasdrift. 

Det nya konceptfartyget Gotland Hydrocat är det andra fartyget som Gotlandsbolaget presenterar i sin Horizonserie, en satsning som Gotlandsbolaget gör för att Gotlandstrafiken ska kunna vara klimatneutral till senast 2045. Det första fartyget var Gotland Horizon som presenterades 2021.

– Vi tycker inte Gotland ska behöva välja mellan överfartstid och klimatnytta. Därför utvecklar vi nu nästa generations fartyg – Horizonserien – som genom ny teknik kommer möjliggöra en ännu bättre service och kapacitet samtidigt som utsläppen minskar markant, säger Håkan Johansson, vd Gotlandsbolaget, i ett pressmeddelande.

Med vattenånga som utsläpp

Båda fartygen är designade för att drivas med fossilfri vätgas vars primära utsläpp är vattenånga. De kommer enligt rederiet att ha en multifuel-lösning, vilket innebär att de med en relativt enkel anpassning kan drivas med andra fossilfria drivmedel.

Genom Gotland Hydrocat sänks överfartstiden mellan Gotland och fastlandet till under tre timmar. Arbetet med att utveckla all nödvändig teknik för fartygskonceptet pågår och rederiets ambition är att kunna beställa senast 2025 för att sätta i trafik till 2030.

Samarbete med Austal

Modellen och designen för Gotland Hydrocat är framtagen av Gotlandsbolaget i samarbete med Austal, ett av världens ledande varv för konstruktion och byggande av katamaraner.

– Det känns väldigt bra att vi nu har två konceptfartyg för vår framtida fartygsflotta som för Gotland ännu närmre fastlandet samtidigt som vi drastiskt kan minska våra utsläpp, säger Marcus Risberg, vd Destination Gotland, i pressmeddelandet.