Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart | Tank

Gotlandsbolaget räddar sjöfartsgymnasium

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden på Gotland har nu godkänt ett avtal med Rederi AB Gotland som räddar kvar sjöfartsutbildningen på Christopher Polhemsgymnasiet i Visby. Avtalet innebär att rederiet kompenserar skolan med maximalt en miljon kronor för utbildningsplatser som inte blir besatta. Dessutom har rederiet åtagit sig att handleda tolv elever per årskurs under den fartygsförlagda delen av deras utbildning.