Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Folk/företag | Reparationsvarv

Gotlandsbolaget köper in sig i Stockholmsvarv

Gotlandsbolaget ger sig in i varvsindustrin och köper 25 procent av Stockholms Reparationsvarv.

– Vi har anlitat Stockholms Reparationsvarv många gånger och sett att de bedriver en mycket kompetent verksamhet. Vi ser en miljövinst i att docka fartyg i vår närhet i stället för på varv längre bort från Gotland samtidigt som det ger bättre förutsättningar att svara upp mot vår turlista i Gotlandstrafiken, säger Håkan Johansson, vd på Gotlandsbolaget i en kommentar.

Nyligen dockade Destination Gotlands passagerarfartyg M/S Gotland på Damen Götaverken i Göteborg, en direkt konkurrent till Stockholms Reparationsvarv, för att reparera skadorna efter grundstötningen utanför Oskarshamn i början av året.

Stor miljösanering 

Stockholms Reparationsvarv som har genomgått en omfattande miljösanering som Sjöfartstidningen tidigare har skrivit om, kommer även fortsättningsvis att drivas av huvudägarna Erik Söderberg och Staffan Röberg.

– Varvsön Beckholmen befinner sig i en historisk utvecklingsfas med anledning av den genomförda saneringen och den pågående detaljplanen. Gotlandsbolaget är en partner med långsiktighet, visioner och ett starkt regionalt engagemang. Med Stockholms Reparationsvarvs och Gotlandsbolagets långa relation som grund och med sjöfartens regionala utveckling som gemensamt mål kändes det naturligt att fördjupa samarbetet, säger Erik Söderberg, vd på Stockholms Reparationsvarv AB.

Stor variation

Stockholms Reparationsvarv AB etablerade sig i Beckholmens anrika varvsmiljö 1992. På den tiden hette företaget GV Varv AB. 

Anläggningen har två torrdockor och två kajer där man utför reparationer och underhåll. Varvet reparerar mellan 50 och 100 fartyg per år; alltifrån rorofartyg till pråmar och örlogsfartyg.