Fotograf: Gotlandsbåten

Kategori: Passagerarsjöfart | Ekonomi | Folk/företag

Gotlandsbåten blickar mot 2015

Gotlandsbåten ställde abrupt in sommartrafiken då färjan Västervik blev kvar i Grekland efter flera motgångar, däribland en utdragen strejk. Men mycket lutar att rederiet gör ett nytt försök 2015.

– Vi har en option om att chartra fartyget för sommarsäsongen 2015. Vi måste lämna besked under hösten och även om vi inte har bestämt oss lutar det åt ett ja. Redaren nere i Grekland ska segla med fartyget och vi vill gärna se henne i trafik innan vi fattar ett slutgiltigt beslut. Hon var i princip färdig på varvet när vi tog beslutet att ställa in trafiken mellan Västervik och Visby, säger Lars Meijer, vd för Gotlandsbåten till Sjöfartstidningen, och fortsätter:

– Vi tittar också på annat tonnage förstås, runtom i Europa, men Västervik är väl den som ligger närmast till hands.

Utgår kompensation

Det var i början av juli som Gotlandsbåten meddelade att rederiet ställer in trafiken mellan Västervik och Visby för sommarsäsongen 2014. Vid det laget hade 45.600 personer bokat en resa med färjan Västervik, pengar som nu enligt Lars Meijer har betalats tillbaka till de drabbade resenärerna.

– Det var ett jobbigt beslut att ställa in säsongen. Men eftersom vi hela tiden drabbades av förseningar, en dag där och två dagar där, blev det till slut ohållbart. 

Skälet, eller snarare skälen, till att fartyget aldrig lyckades lämna reparationskajen vid varvet i Pireaus i tid var flera; bland annat ett försenat stabilitetstest och en utdragen strejk. Trots att M/V Västerviks (ex. Princess T) ägare inte levererade fartyget enligt avtal, är relationen inte stenfrusen.

– Relationen är OK, vi har gjort vissa överenskommelser och klarat ut det vi ska. Chartrar vi dessutom fartyget för nästa sommar så kommer det att utgå en kompensation vid trafikstart. Vi har satsat ett betydande belopp i det här projektet, säger Lars Meiijer utan att nämna några summor.

I summan ingår dock alltifrån lönekostnader, marknadsföring till hyra av pråm.

Åtta personer kvar

De runt 50 säsongsanställda ombord lämnar rederiet under augusti då deras kontrakt går ut, även om 20-talet redan lämnat bolaget då de hittat anställning någon annanstans. Kvar efter detta finns åtta personer som jobbar med projektet Gotlandsbåten.

– Vi tror på det här och har fått väldigt god respons från många olika håll, och jag tror inte att förtroendet från marknaden är så skadat. Men det är förstås avgörande att båten faktiskt kommer till Västervik, då har folk någonting att ta och se på.

Kommentarer

 • Patrik Jonsson

  Varför är det ingen, så vitt jag vet, i svensk press, inklusive Sjöfartstidningen, som varit på plats vid utrustningskajen i Pireus och på ort o ställe kunnat rapportera om färjan ”Västerviks” skick och ev. sjöduglighet? Det blir ju helt bisarrt när DN på två nyhetsuppslag tidigare i sommar inte berättar om fartyget eller ens visar en bild på färjan, när det är byggt, skick o sjöduglighet? Viss skulle det vara konstigt o skriva om andra världskriget o inte nämna Hitler…? Vi vet (?) att färjan är byggd 1984, skulle ha skrotats för fyra år sedan, rostat i Pireus tills i höstas då renovering inleddes. Men hur ser det ut i maskin? Klarar färjan manövrer inne i Visby hamn med ålderstiget maskineri? Hur ser fartyget ut – frågorna är många. Nog kunde en sjöfartskunnig reporter masa sig ner till Pireus o rapportera? En t/r flygbiljett till Aten går o få för några tusingar – högst. Vore intressant o få detta utrett när färjan nu tycks vara aktuell nästa säsong. Extra pikant med tanke på allt fint folk på Gotland o Västervik som satt sina goda namn i pant som aktieägare i rederiet. Alltså – har det verkligen varit strejk, ”långvarig”, i Pireus hamn? (Nej, säger vissa källor.) Vilket skick är fartyget idag – går det i trafik nu i grekiska farvatten – vore fint o få svar på frågorna!

  • Anonymous

   Mad tanke på att Stena Line klarar sig bra med färjor byggda på åttiotalet så skall det väl gå lika bra till Gotland. Stena Scanrail är tom byggd ytterligare ett decenium tidigare (1973) och lär enligt dom insatta vara rena kassakon på GBG-Fredrikshavn linjen.

   • Peter Andersson

    Stena line byggde sina fartyg enligt Svenska regler vilket är en viss skillnad och har alltid varit.

    • Erik

     SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea) är en internationell konvention för säkerhet för människoliv till sjöss. Konventionen reglerar många aspekter av sjöfarten, bland annat hur fartyg skall vara konstruerade och utrustade, i synnerhet vad gäller livräddning, eldsläckning och radioutrustning, hur last skall hanteras och hur resan skall planeras och ledas. Förutom bestämmelserna om enskilda fartyg regleras besiktning, sjöräddningsverksamhet med mera.
     De flesta regler i SOLAS gäller endast fartyg i internationell fart som antingen räknas som passagerarfartyg eller har en bruttodräktighet på minst 500. Som passagerarfartyg räknas fartyg som tar mer än 12 passagerare, spädbarn undantagna.
     Reglerna för hur fartyg skall vara konstruerade omfattar allt från brandskydd till stabilitet. I SOLAS regleras transport av farligt gods av alla typer. Bland annat krävs att godset ska vara klassificerat och att särskilda uppgifter om godset ska finnas med vid transporten. SOLAS ställer också krav på hur fartyg som transporterar farligt gods ska vara konstruerade och utrustade.
     Vid en hamnstatskontroll kontrolleras bland annat efterlevnaden av SOLAS.

 • Stefan Svensson

  Hon är byggd 1986 enl Shippax

 • A. S Fbannad

  Hela historien från början till slut verkar vara ”skyddad”. Man kan ju fråga sig hur i he…. de fått registrera namnet ”Gotlandsbåten” att börja med. Namnet är sedan många år förknippat med Gotlandsbolagets båtar, och skapar förvirring för hugade turister som vill boka resa till ön. Man marknadsför en fotoshoppad bild på en båt som inte finns, och går hårt ut med attityd om priskrig. Inte en enda tidning tycker att händelserna som drabbat 40 000 resenärer är något att belysa, men attan om ett hundratal blir kvar på Mallis om en flygstrejk försenar hemresan i ett par dar. Vid en rak fråga om hur passagerarna har några garantier vid ett eventuellt motorkrångel, får man svar på att det ligger utanför deras skyldigheter, vilket gör att hundratals, barnfamiljer och andra, kan bli stående utan boende under den tid det tar att reparera. Detta pga att bolaget endast har EN båt. Vidare angående alla ursäkter som nu används för att slippa ersätta bokade resenärers olägenheter och dyra merkostnader, så har ingen med kunskap från varken press (sjöfartstidningen m.fl) eller Konsumentverket kontrollerat sanningshalterna och om händelserna verkligen varit i den storleksordningen som påståtts och verkan för utebliven båt. I mitt tycke är allt en ren skandal

  • fri konkurrens

   I praktiken avgörs varumärket av vem som äger domänen på Internet. I det här fallet gotlandsbaten.se. Detta är förstås svårsmält för personer inom en så ålderdomlig bransch som shipping.

   I det här fallet är namnet klockrent genom analogin till gotlandsflyg.se.

 • Arne Nilsson

  Vem kan på fullt allvar tro på färjetrafik Västervik – Visby?
  Det är frågan jag ställer mig efter alla turer vi fått följa sedan uppstarten aviserades förra året
  från rederi Gotlandsbåten.
  Inte någonstans har stått att läsa om ödmjukhet, felbedömningar, misstag från GB ledning.
  Alltid yttre faktorer som satt käppar i hjulen.
  GB styrelse kompetens har i stället framhållits som gräddan av affärskunskap i Sverige..
  Listan kan göras lång på fel som blivit begångna.
  Hur den nya styrelsen kommer att agera återstår att se.
  Kommuner, hamnar, investerare, leverantörer, resenärer, stug, hotellägare mfl. sitter nu med Svarte Petter.
  VD Lars Meijer har duckat för obekväma frågor som i stället hamnat på Julia Bendelins bord.
  Han meddelar i artikeln att ” – Relationen är OK, vi har gjort vissa överenskommelser med rederiet”.
  Ett tungt ansvar vilar på Meijer men han verkar trots vad som skett ha fortsatt förtroende för styrelsen.
  I normalfall skulle VD:n bli utbytt.
  Jag tycker hela historien är så fantastisk och undrar om det varit en medveten strategi från ägarna ”ett gigantiskt pyramidspel.”
  Kassan i stort helt tömd och en konkurs står för dörren såvida ägarna inte vill skjuta till ytterligare kapital.
  Vad annan möjlighet finns?
  Nyemission har aviserats vilket också är en svår process i synnerhet om bolaget har lågt förtroende och saknar tillgångar.
  Förtroendet för Gotlandsbåtens affärsidé är i botten och min bedömning är att det inte blir någon trafik 2015 heller.
  Åtminstone inte under rederi GB ledning.
  Mediabevakningen har varit usel och knappast något ifråga sättande.
  Svensk Sjöfartstidning har också brustit i objektiv rapportering är min uppfattning.
  Ett fattigdomsbevis på okunniga journalister som inte vet hur man ställer de rätta frågorna.
  Det finns mycket att nysta i och varför det blev som det blev.
  Kommunpolitikerna godtrogenhet gentemot Pigge Werkelins företag blir kostsam läropeng för skattebetalarna.
  Har vi nu sett slutet denna såpa?

  • fri konkurrens

   De stora ägarna har för länge sedan skjutit till ytterligare pengar och 2014 års debacle är hanterat för trafikstart 2015. Bolaget ägs i huvudsak av företagare från Gotland och Västervik. Den gotländska besöksnäringen har i åratal levt under påverkan från den maktfullkomliga familjen Nilsson och dess underhuggare. I Västervik handlar det om att öka gästnätterna med en Gotlandstrafik. I det tysta ställer politik och övrigt näringsliv på Gotland upp på Gotlandsbåten då man ser nyttan i att i varje fall någon del av Gotlandsbolagets ö-imperium konkurrensutsätts. Att det skulle kosta gotländska skattepengar är vandringssägner. ”Gigantiskt pyramidspel”. Hur tänker du nu? Varför då betala tillbaka förskotterade biljetter? Varför då fullfölja anställningsavtal?

   • A.S

    Eftersom Destination Gotland är statsunderstödd kan det aldrig komma på tal om någon konkurrens. DG fraktar även gods och ser till att trafiken flyter på utan nämnvärda förseningar. De är ett väl inarbetat rederi som tar ansvar. GB kommer aldrig att kunna konkurrera eftersom de endast ”har” en båt och inte har avsikter att ta ansvar för något som helst som kan visa på minuspost i redovisningen. Självklart drabbar det skattebetalare, det kostar att rigga upp en hamn/kaj-plats som sen får stå tom hela sommaren. Sura gotlänningar talar ofta och gärna om storleken på det statliga stödet DG får, men sällan eller aldrig om vad det verkligen kostar att driva trafik året runt. Där de ligger plus på sommaren, ligger de minus, eller i bästa fall plus minus noll på vintern. De har flera turer varje dag som ibland går utan passagerare. Båtarna är bemannade och ingen tur kan ställas in.
    Att aktieägarna skjuter till mer pengar är ett val mellan pest/kolera. Skjut till mer och ni har en chans att få tillbaka något, annars går ALLT förlorat.
    I mina ögon finns det ingen seriös tanke bakom detta och det skulle vara önskvärt med en ordentlig granskning av hela handhavandet

    • fri konkurrens

     Varför har staten uppmuntrat till konkurrerande sommartrafik? I nya avtalet från 2017 är det fri prisbildning för fastlänningarnas resor, endast godset och resor för gotlänningar är reglerat. Varför får inte besöksnäringen på ön ta saken i egna händer efter att i åratal ha tjatat på Gotlandsbolaget? Varför får det inte uppstå en kostnadseffektivare trafik för turisterna i kontrast till Gotlandsbolaget som i decennier vuxit sig feta och där begreppet cost squeeze är okänt? Hamnarnas uppdrag är att få så mycket trafik som möjligt. Det är en fri marknad, gillar man inte Gotlandsbåten så låter man bli att köpa deras tjänster, inte mera med det. Men problemet ligger nog djupare än så, vilket A.S. nog uttrycker. Den ålderdomliga färjebranschen tål helt enkelt inte nytänk. Att DG i början av sommaren sålde biljetter för rekordlåga 95 kronor, vilket tyst försvann när GB klappade igen, vad kallar du det för? En tillfällighet? Inte ens DG:s ledning har förnekat att det hade med konkurrensen att göra.

     • A.S

      All konkurrens är god konkurrens, eller inte. Självklart skulle det vara toppen med med trafik till och från fastlandet/Gotland men den måste vara ordentligt underbyggd och framförallt trovärdig och seriös. Att kasta ut en trafik som skall gå, i det närmaste, samma rutt som V-by – O-hamn är bara löjlig. Att dessutom köra trafik med endast en färja som vid ett eventuellt haveri strandsätter passagerare är skandal. Skulle så hända, står kanske hundratals resenärer utan boende tills felen är åtgärdade, något aldrig händer med DG. Jag är inte emot att det blir fler färjor, men det skall skötas på ett tryggt och framförallt trovärdigt sätt. Hade de lagt en linje till t.ex Stockholm, med två båtar och även sett till att båtarna i alla fall var på väg så hade det säkert blivit intressant. Men en trafik till V-vik och dessutom påannonsera direktbussar till S-holm? Vem fan tar bussen till/från S-holm för att åka båt till Gotland, när det finns en linje från Nynäshamn?

      • fri konkurrens

       Västervik när det finns Ohamn må vara löjligt för en planekonom. Men här är det kommersiella regler som gäller och då är det intressant att kombinera starka besöksmål som Vimmerby Västervik Gotland. Jag respekterar att du inte förstår det men du är väl knappast berörd. Då anser du att Wasaline eller färjan mellan Oskarshamn o Öland är oseriösa också?

       • A.S

        Jag är berörd i allra högsta grad

        • fri konkurrens

         Det förklarar saken

   • Arne Nilsson

    De facto kvarstår att inte en enda krona är intjänad.
    Redan investerade pengar borta.
    Må vara att de stora ägarna lånat pengar till GB ” debacle”.
    Deras förväntan är att få igen något av det som tidigare satsats.
    Min liknelse med pyramidspelet är just att någon måste bli förlorare.
    Det finns inget i dagsläget som motsäger den teorin.

  • Anonymous

   Vem kan på fullt allvar tro på färjetrafik Västervik – Visby?

  • Pigge Werkelin

   Nu är det igång Arne!

 • Peter Andersson

  Skall bli roligt att se första anlöpet i Sverige och en genomförd hamnstatskontroll därvid, fartyget skulle ju skrotats inte iståndsättas för vidare trafik.

 • greger

  blufföretaget GB forrtsätter att envist sprida lögner, nu borde dom förnuftiga skita i detta bolag och åka till gotland via dem seriösa bolaget istället

  • fri konkurrens

   Vilka lögner? Villa bluffar?

 • greger

  bluffarna: för varmt i grekland,strejker i grekland, oväder över balkan, kustbevakningen i grekland, facket i grekland……………………………..med mera med mera

 • kapten krok

  Limassol?? När skall vägfärjorna flaggas ut? Goodbye svenska sjömän.

 • ToR

  Det är spännande att GB fortfarande leker rederi utan ett fungerande fartyg när de egentligen är en resebyrå. I ett normalt företag så hade styrelsen också bytt ut ledningen efter ett sådant misslyckande som GB har gjort. Att nu påstå att man ska fortsätta att samarbeta med ägaren till Princess T är också väldigt märkligt. Jag har sällan sett något liknande, möjligtvis Fermenta affären på 80 talet men de har väl alla glömt.

 • Anonymous

  Ja, affärsupplägget verkar litet oprffsigt för att ha en person som Pigge W med bland finansiärerna..?!
  Ska det vara så svårt att få ekonomi i traden Västervik – Visby.t o r? Det har ju gått idigare!

 • Anonymous

  Att starta en färjelinje kräver sjöfartskunnande, som tydligen inte fått tillräckligt utrymme och inflytande i GB:s ledning och styrelse.

 • Arne Nilsson

  Det är svårt att tro att vi får se M/V Vastervik i våra farvatten efter att läst igenom Chapter II SOLAS.
  Mot den bakgrunden är det ingen tillfällighet att Princess T innan rederi Gotlandsbåten fick ögon på henne låg och väntade på upphuggning.
  Omfattande ombyggnationer till betydande kostnader krävs för att uppfylla dagens regler i synnerhet då Princess T inte uppdaterats innan uppläggning 2009.
  100 miljoner har nämnts i sammanhanget vilket jag håller för troligt.
  Många fartyg likt Vastervik ex Princess T kommer därför att skrotas.

 • Anna S

  Intressant är väl vad SEKO Sjöfart skulle kunna ha att säga om saken. Finns det överhuvudtaget någon sjöman oavsett befattning som skulle frivilligt mönstra på en båt under denna ledning?

  • Sven Jonsson

   Jag är övertygad att det finns kompetent sjöfolk som gärna bemannar ett fartyg på linjen Västervik – Visby.
   Anställningarna regleras av kollektivavtal så där ser jag inget hinder.
   Däremot ser jag överhängande risk att det inte kommer att finnas något fartyg att bemanna.

 • Nils A

  hmmm verkar vara Populärt att lura Svenskar ute i Vida världen…Detta sagt med anledning av den tänkta färjans skick….Vi får tacka€u s regler att det verhuvudtaget finns en möjlighet att använda det tänkta fartyget i inrikes trafik mellan svenska destinationer…

 • A:S

  Hur svårt är det att göra ett stabiliseringstest. Vastervik har kört en sväng i medelhavet och nödgades till bogsering och är ”out of order” nu igen. Enligt J Bendelin är det bara stabiliseringtestet som återstår http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=10089793 Hela förehavandet sätter svensk sjöfart i skugga ute i världen, och svenska sjömän kommer att drabbas

 • George Jones

  Hahaha Greken lurade dumsvennar att renovera skrotet som de nu behåller! Helt i grekanda! Utnyttja korkade sossar! Båten borta och trafiken inställd hela 2015 med!

 • Egon Svensson

  Is this the reason for Swedish shipping decline, to many idiots entering the business.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.