Gotlands åkeriförening vill ha högre i tak

Inför upphandlingen av Gotlandstrafiken kommer Gotlands åkeriförening med en appell. Föreningen vill uppmärksamma Rikstrafiken som sköter förfrågningsunderlaget att det krävs mer än 4,5 meter i takhöjd på färjornas bildäck – annars blir 75 lastbärare som används idag obrukbara. Detta menar Göran Nygren, ordförande i Gotlands åkeriförening, som uttalar sig på webbplasten Hela Gotland. Dagens färjor har en takhöjd på 4,9 meter på bildäck, vilket har inneburit att åkerierna har anpassat sina trailers högre än 4,5 meter, vilket annars är den normala fria höjden i Sverige. I Rikstrafikens förfrågningsunderlag är inte detta tillräckligt uppmärksammat, anser Göran Nygren.– Jag bedömer att vi behöver åtminstone 4,7 meters takhöjd.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.