Kategori: Tank | Ekonomi

Gothia Tankers – nytt koncept för tankersamarbete

Furetank, Thun Tankers och Wisby Tankers formaliserar nu det marknadsföringssamarbete som pågått en tid. Tillsammans har man startat Gothia Tankers, ett joint-venture som man äger med en tredjedel vardera.

Det rör sig inte om ett skeppsmäkleri i traditionell mening.

– Gothia Tankers är en marknadsföringsplattform för tre rederier med redan etablerade varumärken, säger Joakim Lund på Thun Tankers/Gothia Tankers som jämför med flygbolagens allianssamarbeten.

Avsikten är att skapa en större flexibilitet gentemot kunderna genom att kunna erbjuda fler fartyg av olika storlek i rätt position.

– Det vi hoppas på är att kunna ta större volymkontrakt, säger Joakim Lund.

Företaget får inga egna anställda utan de som arbetar med verksamheten är kvar i sina respektive rederier. 

Totalt omfattar samarbetet 33 produkttankfartyg, 15 i spannet 5.000 till 10.000 ton dödvikt samt 18 i segmentet 10.000 – 40.000 ton dödvikt.