Ostindiefararen Götheborg.

Fotograf: Rasmus Kullenberg Rothvall

Kategori: Kultur

Götheborgs Asienexpedition förlängs

Ostindiefararen Götheborgs Asien-expedition utökas och förlängs med ett år. Skälet är det stora intresse som expeditionen väckt.

– Vi såg ett stort intresse och positiv uppmärksamhet från både näringslivet och allmänheten för skeppet under uppstarten av Asien-expeditionen 2021. För att möta det intresset och de möjligheter som vi ser har vi beslutat att förlänga expeditionen och göra fler hamnstopp i Europa. Framför allt utökas expeditionen med stopp i huvudstäder och länder runt Östersjön, säger Peter Alexandersson, vd på SOIC Ship Management, i ett pressmeddelande.

Avseglar maj 2022

Revideringen av resrutten innebär att Götheborg kommer att avsegla från Göteborg i maj 2022 med planerad ankomst till Shanghai i september 2023, enligt pressmeddelandet från expeditionen. Skeppet kommer att genomföra en förlängd resrutt som framför allt innebär ett antal nya stopp i Nordeuropa. Under vintern 2022/2023 kommer skeppet att stanna i Medelhavet, för att under tidig vår 2023 segla mot Asien.

Den ursprungliga planen var att avsegla mot Asien i april 2022, för att anlända i Shanghai sju månader senare, i oktober 2022.

Ska stärka handelsrelationer

 – Förlängningen av expeditionen innebär dessutom att vi kan ta höjd för den osäkerhet som idag fortfarande finns kring effekterna av Covid-19-pandemin i framför allt Asien, fortsätter Peter Alexandersson.

Målsättningen med expeditionen till Asien är att stärka svensk-asiatiska handelsrelationer och använda skeppet som en plattform för svenskt näringsliv och svenska innovationer.