Göteborgspris till MCR

Mats Johansson, vd för MCR fick i förra veckan ta emot Göteborgs Companipris av kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson. Priset fick MCR ”för att de på ett arbetsmiljövänligt, säkerhetsmässigt och ett för kunden lönsamhetshöjande sätt kunnat exploatera en produkt av stort värde för ro-ro-trafiken”. MCR tillverkar bl.a. SAT-systemet, en trailerbock som minimerar och i vissa fall eliminerar behovet av surrning av trailern ombord i fartyget.