Fotograf: Swedegas

Kategori: Hamn/Logistik

Göteborgs LNG-terminal påbörjad

Bygget av Göteborgs Hamns första LNG-terminal har nu satts igång. Anläggningen ska tas i drift under 2018.

Hösten 2016 genomfördes den första LNG-bunkringen i Göteborgs hamn och sedan en tid erbjuder även norska Skangas LNG till sina kunder med hjälp av LNG-bunkringsfartyget Coralius. Men nu utvecklar Göteborgs Hamn utbudet genom att de bygger en ny landbaserad anläggning för bunkring av LNG.

Bygget sattes igång under onsdagen och anläggningen ska tas i drift under 2018. Bolaget Swedegas, som även äger och driver det svenska stamnätet för gas, kommer driva anläggningen. När anläggningen är klar kommer fartyg att kunna bunkra LNG samtidigt som de lastar och lossar i Energihamnen.

Två aktörer i hamnen

– Med både Skangas och Swedegas i Göteborgs Hamn så har vi två aktörer som kompletterar varandra med olika erbjudanden. Det ger rederierna ytterligare incitament att överväga LNG som bränsle, säger Jill Söderwall, chef för Energihamnen, Göteborgs Hamn AB.

Enligt Göteborgs Hamn kommer anläggningen bli så kallat skalbar och kunna anpassas till kundens behov. Rederierna kommer också fritt att kunna välja av vem man köper själva gasen. LNG:n kommer till anläggningen med hjälp av trailers eller containers och distribueras via en 450 meter lång vakuumisolerad kryogen rörledning ut till kajerna.

PCI-status

Anläggningen är också ett första steg i att bygga en större lösning för gasinfrastruktur i Göteborgs Hamn som också ska kunna anslutas till stamnätet för gas. På sikt ska även svensk industri och landbaserade transporter kunna använda anläggningen.

– I likhet med stamnätet där både natur- och biogas transporteras är den nya anläggningen flexibel och kan även användas för lagring och transport av förnybar gas. Redan i dag kan kunderna utmed gasnätet välja biogas, och den möjligheten vill vi erbjuda även sjöfarten som ett nästa steg i deras i omställning till miljöriktiga alternativ, säger Johan Zettergren, vd för Swedegas.

EU har givit projektet PCI-status, vilket innebär att det är ett av de mest prioriterade infrastrukturprojekten i Europa. EU har också via INEA (The Innovation and Networks Executive Agency) beviljat stöd för att projektet ska kunna realiseras.