Fotograf: Göteborgs Hamn

Kategori: Hamn/Logistik

Göteborgs hamnutbyggnad avancerar

Den första etappen i byggnationen av en ny hamnterminal i Arendalsviken i Göteborg är slutförd.

Veckan före jul slutbesiktigades det 16 månader långa etapp 1a i bygget av den nya, 220.000 kvadratmeter stora terminalen i Arendal i Göteborgs hamn. Terminalbygget är det största hamnutvecklingsprojektet på 40 år i hamnen.

1.500 pålar

Byggnationen av hamnterminalen inleddes hösten 2018 med att slå ner 1.500 pålar för att stabilisera inför bygget av sprängstensvallar runt Arendalsviken. Hamnen meddelar att man därefter bland annat har sprängt ner Aspholmen och vallat in Arendalsviken ovanpå pålningen.

– Vi är väldigt nöjda med jobbet som gjorts i den här etappen och en godkänd besiktning är en bekräftelse på det. Arbetet har fortlöpt bra, mycket tack vare gott samarbete med den närliggande terminaloperatören Gothenburg Roro Terminal och huvudentreprenören NCC som båda varit positiva och lösningsorienterade, säger projektledare Eduardo Epifanio på Göteborgs Hamn i ett pressmeddelande.

Plansprängning

Nu har följande stora arbete inletts som omfattar plansprängning av den intilliggande Södra kullen. Därmed skapas nya terminalytor samtidigt som sprängstenen från Södra kullen används som fyllnadsmaterial i invallningen för att utvinna ytterligare ytor.

Terminalen uppges vara en viktig del av hamnens långsiktiga expansionsplaner. Den beräknas stå färdig 2025 men delar av ytorna kan tas i anspråk redan innan dess.

Den nya hamnen får en kajlängd på sammanlagt 460 meter med 12 meters djup vid kajen.