Göteborgs Hamn varslar 155

Göteborgs Hamn varslar 155 anställda, detta omfattar såväl hamnarbetare som chefer och tjänstemän. Göteborgs Hamn hade ett tufft 2008, under andra halvåret minskade volymerna för många godsslag i takt med den vikande konjunkturen globalt sett. 2009 ser också tufft ut.– Göteborgs Hamn är en spegel av svensk industri och därmed har vi drabbats hårt av lågkonjunkturen. Därför tvingas vi nu att lägga ett varsel, något som vi i det längsta hoppades att slippa, säger vd Magnus Kårestedt.