Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Hamn/Logistik

Göteborgs hamn ska bli smartare

En helt ny digital plattform ska göra att Göteborgs hamn blir snabbare, mer kostnadseffektiv och klimatsmart. Förhoppningen är att kunna koppla ihop aktörer smartare.

Det är med hjälp av digital sammankoppling och AI som Göteborgs hamn nu ska ta fram en ny skräddarsydd digital plattform som ska öka visibiliteten i godsflödena. Förhoppningen är enligt hamnen att det ska förbättra allt från produktivitet och ledtider till leveranskapacitet i hela transportkedjan.

– Det kommer att bli något av ett Göteborgs hamn 2.0 som kommer att gagna alla som har med hamnen att göra. Men det revolutionerande ligger inte främst i själva teknikskiftet, utan i vad det kommer att föra med sig, säger Malin Collin, vice VD på Göteborgs Hamn AB, i ett pressmeddelande.

”Det räcker inte att alla sitter och är smarta på var sin kammare längre, utan vi måste koppla ihop oss”

Malin Collin, vice VD, Göteborgs Hamn AB

Klart till andra halvan 2021

Planen är att den nya digitala lösningen ska kunna rullas ut under det andra halvåret 2021. Hamnen har nyligen gjort klart en upphandling av leverantören Wabtech som ska stå för den tekniska lösningen.

– Vi har en vision om att bli världens konkurrenskraftigaste hamn, och för att bli det behöver vi bli smartare tillsammans. Det räcker inte att alla sitter och är smarta på var sin kammare längre, utan vi måste koppla ihop oss och dela med oss på ett nytt sätt för att kunna ta ordentliga kliv framåt. Vi har starkt stöd för detta i hela godsnavet där alla vill bidra till en smart och hållbar hamn. Nu skrider vi till handling, säger Malin Collin i pressmeddelandet.

Hundratals aktörer ska länkas samman

Enligt hamnen kommer den största utmaningen bli att koppla ihop alla de hundratals aktörer som både samarbetar och konkurrerar om transporterna i Göteborgs hamn, allt från rederier och terminaloperatörer till tågoperatörer och speditörer, alla med separata IT-system i dagsläget.

– För att reda ut det här garnnystanet fungerar det inte att börja rycka i trådar på måfå. Vi behöver ta ett helhetsgrepp tillsammans med alla aktörer och vi börjar nu bygga en plattform som ska göra det möjligt. På andra sidan kommer vi att stå med ett nytt ekosystem av digitala tjänster för godsnavet Göteborgs hamn, säger Joseph Sandwing, Head of Digital Business Transformation på Göteborgs Hamn AB.