Göteborgs Hamn ökar resultatet

Göteborgs Hamn redovisar en vinst på 141 miljoner kronor för 2004, att jämföra med 94 miljoner kronor 2003. I 2004 års resultat ingår en återföring av 73 miljoner kronor sedan farledsprojektet blev billigare än förväntat. Omsättningen steg från 1.123 miljoner kronor 2003 till 1.217 miljoner kronor 2004.