Göteborgs Hamn minskar sin personalstyrka

Göteborgs Hamn ska minska sin personalstyrka med 100 personer. Minskningen påverkar både tjänstemän och kollektivanställda och är en konsekvens av effektivisering och omställningsarbete inom företaget.– Lågkonjunkturen med minskande volymer gör att vi omgående måste minska våra kostnader. Vi har märkt en kraftig inbromsning de senaste månaderna och prognosen för nästa år ser ännu sämre ut, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn.Det handlar i nuläget inte om varsel om uppsägningar utan om pensionsavgångar och minskad användning av tillfällig personal. Sedan ett par veckor tillbaka råder anställningsstopp och man strävar efter att öka rörligheten inom företaget och ersätta luckor med befintlig personal.– Men vi kan inte utesluta att det i slutändan kommer att bli uppsägningar på grund av övertalighet, säger Magnus Kårestedt.Den största minskningen i godsflöden i Göteborgs Hamn gäller bilar och bildelar, papper och gods som fraktas inom Europa, samt godset i hamnens ro-ro-terminal. När det gäller containergods har tillväxten stannat av.