Göteborgs Hamn köper in sig i Gävle

Göteborgs Hamn köper 20 procent av Gävle Containerterminal AB i den första svenska strukturaffären i modern tid mellan två svenska hamnar. För Göteborgs Hamn är det en del i strategin att öka upptagningsområdet och därmed attrahera mer transocean linjetrafik. Gävle kommun investerar 150 miljoner kronor i hamnen och Gävle Containerterminal 110 miljoner kronor i nya kranar, vilket ökar kapaciteten från dagens 70.000 TEU per år till 170.000 TEU. Övriga delägare i Gävle Containerterminal AB är Gästrike Invest AB (30 procent), Gävle Stadshus AB (20 procent), Svecon Freight AB (20 procent) samt Fredriksskans Hamnmagasin AB (10 procent).