Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Hamn/Logistik

Göteborgs hamn: ”Det räcker inte”

I dag, torsdag, går remisstiden ut för Trafikverkets förslag till nationell plan. Farledsfördjupningen i Göteborgs hamn fanns inte med i förslaget, något som hamnen vill ändra på.

Trafikverkets förslag till nationell plan för åren 2018–2029 presenterades tidigare i höstas och ska antas av riksdagen under våren 2018. Enligt förslaget kommer inte farleden i Göteborgs Hamn att fördjupas – den är enbart utpekad som en brist.

– Det räcker inte, menar Göteborgs hamn i sitt remissvar.

Vill bli namngivet objekt

I sitt remissvar skriver Göteborgs hamn att projektet måste komma med i den slutliga planen som ett så kallat namngivet objekt och därmed genomföras under planperioden. Det är en förutsättning för att svensk industri ska nå ut till tillväxtmarknader i världen, menar hamnen.

– De största fartygen som står för direkttrafiken till Asien har blivit dubbelt så stora på tio år och kan bara komma in i hamnen lastade till hälften eftersom vår farled inte klarar det djupgående som krävs. Därmed riskerar vi att tappa den asientrafik som är så viktig för svensk industri, säger Magnus Kårestedt, vd på Göteborgs hamn AB.

Samhällsekonomiskt god affär

I sitt remissvar lyfter hamnen den åtgärdsvalsstudie som Trafikverket och Sjöfartsverket gjort gemensamt som visar att farledsfördjupningen är en god affär för samhällsekonomin. Enligt studien skulle varje satsad krona ge fyra kronor tillbaka till samhället, med en återbetalningstid på 15 år.

– Vi kommer fortsätta att arbeta för att farledsfördjupningen ska komma till stånd ända fram tills att regeringen fattar sitt slutgiltiga beslut våren 2018. Den är en god samhällsinvestering och ett måste för svensk industri. Nu måste vi tillsammans med regeringen komma fram till en fungerande finansieringslösning vilket har varit hindret för att vi ska prioriteras, avslutar Magnus Kårestedt.

Fyra miljarder

De behov som Göteborgs hamn lyfter fram är att djupet i farleden in till hamnen behöver ökas från dagens 13,5 meter till 17,5 meter. Dessutom behöver vändytan utanför containerterminalen både breddas och fördjupas. Enligt kalkylen skulle projektet kosta cirka fyra miljarder kronor.

Hela Göteborgs Hamns remissvar kan läsas här.