Fotograf: Göteborgs Hamn

Kategori: Container | Hamn/Logistik

Göteborg vill ha djupare farled

Mellan tre och fyra miljarder skulle det kosta att fördjupa farleden in till Göteborgs hamn, vilket enligt hamnen krävs för att ta emot de allt större fartygen. 

Godsfartygen blir allt större, det gäller i synnerhet containerfartyg som har blivit dubbelt så stora på tio år. Det innebär samtidigt att de kräver djupare farleder för att nå hamnarna. Enligt Göteborgs hamn klarar man i dag inte av att ta emot de största oceangående containerfartygen – om de är fullastade.

Får vända

– Vi kan som enda svenska hamn ta emot de största fartygen, men farledsdjupet begränsar hur mycket last de kan komma med. Det finns även fartyg som inte kommer in alls i dag utan får vända på kontinenten. En farledsfördjupning är därför nödvändig både för den trafik vi har i dag, och för att kunna ta emot nästa generations fartyg, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB i ett pressmeddelande. 

Studie

Trafikverket har genomfört en studie som enligt Göteborgs Hamn visar på stor samhällsekonomisk nytta med att fördjupa farlederna till hamnen i Göteborg.

– Eftersom nära 60 procent av Sveriges containerhandel går via Göteborg, skulle en fördjupning här gynna stora delar av landets import- och exportindustri, säger Magnus Kårestedt.

Konkurrens

Utredningen uppges visa att den största samhällsekonomiska nyttan uppnås vid en fördjupning med tre-fyra meter. Då kan samtliga fartyg som tar mer än 5.000 containrar komma med mer last än de gör i dag. De största som anlöper Göteborgs hamn tar 19.500 containrar.

– Stora fartyg innebär lägre transportkostnad och utsläpp per enhet. De allra största går direkt till andra världsdelar, till exempel till Asien som står för nära hälften av Sveriges containerhandel. Det är därför viktigt för svensk konkurrenskraft att vi kan ta emot den växande handelsflottan, säger Magnus Kårestedt.

Proposition

För att uppnå ett djupgående på 16-17 meter behöver en miljon kubikmeter massor grävas bort. Området som behöver fördjupas är nära fem kilometer långt. Investeringen beräknas till tre-fyra miljarder kronor. Senare i höst presenterar regeringen infrastrukturpropositionen 2016/2017 för riksdagen. Den ligger till grund för Trafikverkets nationella plan för infrastruktur 2018-2029 som fastställs av regering och riksdag våren 2018.

Om tio år

– Konkurrensen om infrastrukturmedel är stor, men vi hyser gott hopp eftersom det finns en politisk vilja att satsa på näringslivets behov av hållbara transporter och där är sjöfarten oslagbar, säger Magnus Kårestedt.

Enligt Göteborgs Hamn kommer fördjupningen att vara genomförd  2023–2026, om allt går enligt plan.

En längre intervju med hamn-vd:n Magnus Kårestedt kommer i septembernumret av Sjöfartstidningen.